Hilma, vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus. STEA, tekoja hyvinvoinnin tueksi
 
Eikö viesti näy oikein? Lue uutiskirje selaimessasi // Open in browser

(Please scroll down for English. // Sisältö englanniksi uutiskirjeen loppuosassa.)

 
Hilma-tiedote on Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman uutiskirje, joka ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Tiedotteessa julkaistaan tietoa Hilman ja sen sidosryhmien ajankohtaisista materiaaleista ja tapahtumista sekä uutisia vammais- ja maahanmuuttoasioista. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia sisällöstä "Muiden uutisia" - osioon. Mikäli et jatkossa halua saada tiedotetta, klikkaa sivun alalaidasta "Poistu uutiskirjeestä".

Tässä tiedotteessa:

Hilman ja Vammaisfoorumin uutisia:
 
-Korona aika
-Uusi palveluneuvoja
.Ryhmät
-Kesän aukioloajat
-Kysely

Muiden uutisia:
 
-Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys rasismista
-Kotouttaminen.fi blogi oppimisvaikeuksista


 
Hilman ja vammaisfoorumin uutisia

 

KORONA AIKA

Maaliskuussa koko Suomea kohtasi korona pandemia, joka vaikutti jokaisen toimintaan. Hilmassa peruutettiin lähitapaamiset ja siirryttiin etätyöhön. Shokkivaiheen jälkeen toimintaa alettiin mukauttamaan mm. digitaalisten välineiden avustuksella. Kaikenkaikkiaan aika hyvin on mennyt mutta esim. sovitut koulutukset ja jalkautuva/valtakunnallinen työ on ollut paussilla. Toivottavasti tähän päästää syksyllä, kaikki turvallisuustekijät huomioiden.

Toisaalta jotain hyviä asioita tämä aika on tuonut tullessaan. Kotoutumiskoulutukset ovat järjestetty myös etänä ja tästä on saatu hyviä kokemuksia. Toivottavasti tulevaisuudessa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksiin pääsy helpottuu näiden etäyhteyksien luomien mahdollisuuksien myötä. Tässä työssä Hilma on aktiivisesti mukana.

Hilman tiedotuksen ja kotisivujen tärkeys on tässä poikkeustilanteessa noussut entistä enemmän esille. Olemme kehitelleet tietopaketin kuntoutuksesta, joka saadaan kesän aikana meidän sivuille. Kieliversioita tulee olemaan suomi, englanti, arabia ja somali. On perustettu uusi  palveluneuvonnan facebook sivu. Siellä tiedotetaan asiakkaille suomen lisäksi arabiaksi ja englanniksi. Hilman youtube-videoita on tarjottu valtakunnallisesti moneen kaupunkiin ja monelle kotoutumiskoulutus organisaatioille.

Valitettavasti uutiskirjeen osalta on ollut taukoa, mutta syksyllä yritetän päästä sen osalta normaaliin järjestykseen ja kuukausittaiseen julkaisuun.


PALVELUNEUVOJAT

Olemme saaneet vahvistuksen tiimiimme. Palveluneuvojan sijaisuuteen loppuvuodeksi on valittu Ayan Jama. Hän on iloinen ja reipas ja omaa vahvan osaamisen maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Ayanilla on kokemusta erityisesti työskentelystä autististen lasten kanssa. Hän palvelee asiakkaita suomeksi, englanniksi ja somaliksi. Ayanin yhteystiedot: p. 044 7577099, ayan.jama@tukikeskushilma.fi. Mahmoud jatkaa edelleen toisena palveluneuvojana. Mahmoudin yhteystiedot: p. 044 901 61101, mahmoud.hassan@tukikeskushilma.fi.

Ayan Jama                                                    
ayan.jama@tukikeskushilma.fi
p. 044 757 7099
suomi-englanti-somali                                             
 
Mahmoud Hassan
mahmoud.hassan@tukikeskushilma.fi
p. 044 901 61101
suomi-englanti-arabia


RYHMÄT

 
Hilma kahvit kokoontuivat keväällä aktiivisesti, joka toinen viikko. Korona aikana ryhmäläiset tapasivat toisiaan jitsi ja zoom sovellusten kautta etänä. Rajoitukset puhuttivat ja varsinkin koulujen avaaminen. Kahveilla mukana oli vierailijoita, jotka jakoivat tietoa mm. suomen kielen opiskelumahdollisuuksista. Käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja harjoiteltiin suomea ja arabiaa. Ryhmä on nyt tauolla ja aloittaa toimintansa jälleen elokuussa.


 
Liikuntaryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Mukana on perheitä, joihon kuuluu vammaisia lapsia. Ryhmä kävi tutustumassa Monikulttuurisen liikuntaliiton tiloissa Sporttitalolla ja toinen tapaaminen oli etänä. Suunnitteilla on yhteinen liikunnallinen retki kesäkuussa.


KESÄN AUKIOLOAJAT
 
Vielä ollaan kesäkuu täydessä toiminnassa. Hilmalaiset lomailevat heinäkuun joten palveluneuvonta on silloin kiinni. Asiakaspalvelu aukeaa jälleen elokuun alusta alkaen. Hilma toivottaa kaikille lämpiä ja ihania kesäpäiviä! 
   

KYSELY

Jotta voimme kehittää toimintaamme tarvitsemme teidän jokaisen apua. Olisimme kovasti kiitollisia jos vastaisitte muutamaan kysymykseen toiminnastamme. Vastaukset ovat anonyymeja ja otamme mielellään vastaan kaikenlaista palautetta. Vastaaminen kestää vain muutaman minuutin! Tässä linkki kyselyyn.
 

 
Muiden uutisia

 
SELVITYS-RASISMI-SYRJINTÄ

Syrjintä ja rasismi vaikuttavat Suomessa asuvien afrikkalaistaustaisten henkilöiden elämään kokonaisvaltaisesti. Tämä käy ilmi yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemästä selvityksestä syrjintäkokemuksista. Selvityksen mukaan syrjintää ja esimerkiksi rasistista häirintää tapahtuu julkisten tilojen lisäksi myös kouluissa ja työpaikoilla. Syrjintää liittyy kohtaamisiin arkipäiväisissä tilanteissa, mutta myös yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintatapoihin Pääset lukemaan selvityksen täältä

ERITYISET OPPIJAT

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Oppimisvaikeuksien tunnistamisen avulla tuki voidaan kohdistaa oikein. Aikuisten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisen vaikeuksien tunnistaminen on haasteellista, sillä kieli, kulttuuri ja oppimisvalmiudet menevät monesti limittäin. Oppimisen haasteiden tunnistaminen ole myöskään yksiselitteistä. Monikulttuuristen opiskelijoiden määrä Suomessa kasvaa tasaisesti. Tämän myötä opiskelijoiden monimuotoisuus, samoin erilaiset oppimisen vaikeudet lisääntyvät oppilaitoksissa... Lue lisää blogista tästä.

 

* * * * * * * *


IN ENGLISH:
 
This is the monthly newsletter of Hilma - The Support Centre for Immigrants with Disabilities. The newsletter provides information on Hilma's current activities and topical events and news related to disability and immigration issues.
We gladly accept your suggestions for content in the "Stakeholder news" -section. English information is provided on selected topics only.
If you do not wish to receive Hilma newsletter in the future you can unsubscribe by clicking "Unsubscribe" at the end of this page.

WHAT'S NEW?

Hilma's and Finnish Disability Forum's news:
 
-Corona time
-New service advisor
-Groups
-Summer time
-Survey


Stakeholder news:
 
-Report of the non-discrimination ombudsman: racism and discrimination- everuday experiences for people of African descent in Finland

 Hilma's news
 
CORONA TIME

In March, the entire Finland was hit by the Corona pandemic, which affected everyone's activities. Hilma canceled local meetings and switched online. After the shock phase, operations began to be adjusted e.g. with the help of digital media. All in all, pretty good has our work gone, but for example, the agreed trainings and the national, face-to-face work have been on hold. Hopefully this will be achieved in the fall, taking into account all safety factors. On the other hand, something good this time has brought also. Integration training has also been organized at a distance and good experiences have been gained from this. Hopefully, in the future, access to integration training for immigrants with disabilities and long-term illnesses will be facilitated by the opportunities created by these remote connections. Hilma is actively involved in this work.

The importance of Hilma's information and website has become even more important in this exceptional situation. We have developed an information package on rehabilitation that will be available on our website during the summer. The language versions will be Finnish, English, Arabic and Somali. A new service counseling facebook page has been set up. In addition to Finnish, customers are informed in Arabic and English. Hilma’s youtube videos have been offered nationwide to many cities and to many integration training organizations. Unfortunately, there has been a break for the newsletter, but in the autumn we will try to get to normal order and monthly publication.

SERVICE ADVISORS

We have received confirmation to our team. Ayan Jama has been elected to replace one of our service advisor for the rest of the year. She is cheerful and has a strong knowledge of immigration issues. Ayan has experience especially working with autistic children. She serves customers in Finnish, English and Somali. Contact information for Ayan: tel. 044 7577099, ayan.jama@tukikeskushilma.fi. Mahmoud will continue as the second service advisor. Contact information for Mahmoud: tel. 044 901 61101, mahmoud.hassan@tukikeskushilma.fi.

GROUPS

Hilma coffees gathered actively in the spring every other week. During the corona, the group members met each other via jits and zoom applications remotely. We spoke about the restrictions and especially the opening of schools. The coffees were attended by visitors who shared information e.g. Finnish language study opportunities. Current affairs were reviewed and Finnish and Arabic were practiced. The group is now on a brake and will resume operations in August.

The exercise group has met twice. There are families with children with disabilities. The group visited the premises of the Multicultural Sports Association at Sporttitalo and the second meeting was in the distance. A joint sports excursion is planned for June.

SUMMER TIME

In June we still work normally. The people of Hilma are on holiday in July, so the service counseling is closed. Customer service will open again from the beginning of August. Hilma wishes everyone warm and wonderful summer days!

SURVEY

In order for us to develop our services we need your help. We would be very grateful if you could answer a few questions about our activities. The answers are anonymous and we welcome any feedback. It only takes a few minutes to answer! Here is a link to the survey.

 

 


 


Stakeholder's news
 
Discrimination and racism report

Discrimination and racism have an all-encompassing effect on the lives of people of African descent living in Finland. This is shown in a study on experiences of discrimination conducted by the Non-Discrimination Ombudsman. According to the report, discrimination as well as racist harassment, for example, occur both in public spaces and in schools and workplaces. Discrimination takes place in encounters in everyday situations, as well as in the structures and workings of society. You can read more here.
* * * * * * * *

UUTISKIRJE LOPPUU // END OF NEWSLETTER

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS Hilma
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501
Email: info@tukikeskushilma.fi
https://tukikeskushilma.fi

Poistu postituslistalta / Unsubscribe