Hilma, vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus. STEA, tekoja hyvinvoinnin tueksi
 
Eikö viesti näy oikein? Lue uutiskirje selaimessasi // Open in browser

(Please scroll down for English. // Sisältö englanniksi uutiskirjeen loppuosassa.)

 

HILMA-TIEDOTE 5/2018

Hilma-tiedote on Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman uutiskirje, joka ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Tiedotteessa julkaistaan tietoa Hilman ja sen sidosryhmien ajankohtaisista materiaaleista ja tapahtumista sekä uutisia vammais- ja maahanmuuttoasioista. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia sisällöstä "Muiden uutisia" - osioon. Mikäli et jatkossa halua saada tiedotetta, klikkaa sivun alalaidasta "Poistu uutiskirjeestä".

Tässä tiedotteessa:

Hilman ja Vammaisfoorumin uutisia:
 
1. Kalle Könkkölä in memoriam
2. Lokakuun tapaaminen näkövammaisille maahanmuuttajille

Muiden uutisia:
 
1. Tietopohjainen etävertaisryhmä luku- ja kirjoitustaitoisille arabiankielisille maahan muuttaneille.
2. Asuntoa etsivien maahanmuuttajien vertaistuki- ja neuvontaryhmä
3. Taiken Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen haettavana lokakuussa


 
Hilman ja vammaisfoorumin uutisia

 

1. Kalle Könkkölä in memoriam

Kynnys ry:n toiminnanjohtaja ja Vammaisfoorumin hallituksen jäsen Kalle Könkkölä kuoli äkillisesti 11.9.2018. Hän oli tunnettu erityisesti vammaisten oikeuksien edistämisestä kaikkialla maailmassa. Suomessa totetuvien vammaisten oikeuksien lisäksi Kallelle oli erityisen tärkeää vammaisten pakolaisten aseman parantaminen ympäri maailmaa. Hänen perustamassaan Abilis-säätiössä tuettiinkin ja tuetaan edelleen kehitysmaiden vammaisten omia hankkeita.
Vammaisfoorumi pitää muistotilaisuuden Kalle Könkkölälle syyskokouksen yhteydessä 13.11.

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma ottaa osaa läheisten ja omaisten suureen suruun. Kallen toiveesta pyydämme ohjaamaan muistamiset kehitysmaiden vammaisten hyväksi: http://www.abilis.fi/lahjoita/2. Lokakuun tapaaminen näkövammaisille maahanmuuttajille

TERVETULOA NÄKOVAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TAPAAMISEEN 19.10.2018!

Hilma järjestää yhdessä Helsingin Näkövammaiset ry:n kanssa tapaamisen Helsingissä Iiris-talossa 19.10.2018. klo 16-19. Lokakuun tapaamisessa puhutaan työllisyydestä sekä vietetään rennosti aikaa yhdessä. Ryhmässä tarkoituksena on puhua suomea omien kykyjen mukaan. Hilman palveluneuvoja puhuu myös persiaa/farsia, daria ja kurdia. Lisätietoja syyskuun tapaamisesta saat Hilman palveluneuvojalta: Farah Ghahramani 044 7577 099 tai farah.ghahramani@tukikeskushilma.fi
Näkövammaisten maahanmuuttajien ryhmä on avoin, joten voit tulla vain kerran tai vaikka joka kuukausi!

 
Muiden uutisia

 

1.Tietopohjainen etävertaisryhmä luku- ja kirjoitustaitoisille arabiankielisille maahan muuttaneille.

 
Pakolaisavun Kasvokkain-toiminta järjestää tänä syksynä arabian kielisen tietopohjaisen etävertaisryhmän. Ryhmän idea on tarjota omakielistä vertaistukea ja kotoutumista edistävää yhteiskuntatietoutta. Ryhmä toteutetaan verkkovälitteisesti kirjoittaen ja ryhmän ohjaajina toimivat suomen- ja arabiankielinen vertaisohjaajapari.
 
Ryhmä kokoontuu yhteisellä kirjoitusalustalla kerran viikossa kymmenen viikon ajan. Tapaamisen aiheet käsittelevät seuraavia teemoja: Suomalainen yhteiskunta, perhe-elämä, asuminen, kotoutuminen, koulutus, työ ja toimeentulo, terveyspalvelut, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä vaikuttaminen.
 
Verkossa toimivaan ryhmään voi osallistua maantieteellisestä asuinpaikasta riippumatta. Ryhmä sopiikin erityisesti niille maahan muuttaneille, joiden asuinalueilta ei löydy omakielistä vertaistoimintaa. Lisäksi toivomme tavoittavamme niitä maahan muuttaneita, joiden asuinpaikkakunnilla etäisyydet palveluihin ja muihin omakielisiin vertaisiin ovat suuret.
 
Ryhmään osallistumisen kriteerit:
Ikä: 18 vuotta tai enemmän
Kieli: Arabia
Koulutustausta: lukiokoulutus
Aika Suomessa: 0-5 vuotta
 
Ryhmäläiset haastatellaan ennen ryhmän aloittamista ja ryhmä käynnistetään lokakuun aikana.
Ilmoittautuminen 9.10. mennessä: heli.tikkanen@pakolaisapu.fi / 044 768 9346
 
Tuleeko sinulle mieleen kuvaukseen sopivia henkilöitä, joille ryhmä voisi olla hyödyllinen?
Linkissä arabiankielinen mainos, jolla ryhmästä voi kertoa kuvaukseen sopiville henkilöille.
 
Kysyttävää? Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.
 
Ystävällisin terveisin,
Heli Tikkanen
Vertaistoiminnan suunnittelija
+358447689346
 
Suomen Pakolaisapu | Finnish Refugee Council
Elimäenkatu 15 | 00510 HELSINKI
www.pakolaisapu.fi2. Asuntoa etsivien maahanmuuttajien vertaistuki- ja neuvontaryhmä


Moniheli ry:n Katto -hanke järjestää lokakuussa asunnottomille ja asunnottomuuden vaarassa oleville maahanmuuttajille vertaispienryhmä, jossa annetaan intensiivistä yksilöneuvontaa ja tukea asunnon hakemisessa. Asunnon hakemiseen liittyvien toimenpiteiden lisäksi ryhmässä kartoitetaan osallistujan elämäntilanne sekä seurataan ja dokumentoidaan osallistujan asunnonhakupolkua, esim. millaiselle tuelle on tarvetta, mitä haasteita ilmenee ja löytyykö asuntoa. Kerättyä tietoa hyödynnetään jatkossa.

Pyrimme muodostamaan mahdollisimman heterogeenisen ryhmän, joka koostuu eri taustoja edustavista Suomeen muuttaneista henkilöistä. Toivomme eri elämänvaiheessa olevia (esim. työelämässä olevia korkeakoulutettuja, työnhakijoita, ikääntyneitä, yksinhuoltajia, perheenisiä, lähtökohtaisesti heikossa asemassa olevia, juuri oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisia) mukaan ryhmätoimintaan.

Vertaistukiryhmän kieli: suomi, englanti, urdu ja hindi
Osallistujamäärä: 6 – 8 henkilöä.
Paikka:  Trapesan tilat, Kirkkojärventie 1, 02770 Espoo

Aika: Keskiviikko 3.10.2018 17:00-18:30
          Keskiviikko 10.10.2018 17:00-18:30
          Keskiviikko 17.10.2018 17:00-18:30
          Keskiviikko 24.10.2018 17:00-18:30
          Keskiviikko  31.10.2018 17:00-18:30

Lisäksi 3-4 yksityistapaamista sovitaan erikseen kunkin osallistujan kanssa.
Lisää tietoa vertaistuki- ja neuvontatoiminnasta antaa Omama Syed, kattohanke@moniheli.fi
puh: 0465460023

Toivomme, että levitätte tietoa ryhmän toiminnasta hyötyville henkilöille.
 
Ilmoittautumiset kattohanke@moniheli.fi 1.10.2018 mennessä.

Katto -hanke | Katto Project
Moniheli ry. | Network of Multicultural Associations Moniheli ry
Hermannin rantatie 12 B, 4. krs 00580 Helsinki
www.kattohanke.fi
 3. Taiken Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen haettavana lokakuussa 

Hakuaika: 01.10.2018 - 31.10.2018 
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. 
Kenelle: Avustukset on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot voivat olla hakijoina. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä. Avustus on tarkoitettu taiteenalan ammattilaisten toteuttamiin hankkeisiin tai toimintaan, ei harrastustoimintaan. 
Tavoite: Tällä avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin. 
Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen:
Avustuksilla voidaan tukea 
a) valtakunnallisten vammaisjärjestöjen ja –yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaa. 
Etusija annetaan hankkeille, jotka luovat uudenlaisia toimintamalleja ja/tai perustuvat vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen keskinäiseen yhteistyöhön. Myös vammaisyhteisöjen ja taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhankkeisiin voidaan myöntää tukea.

Avustuksilla voidaan myös tukea 
b) taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parantavia hankkeita ja toimintaa sekä selvityshankkeita. 
Hakijoina voivat tällöin olla myös erilaiset kulttuurialan toimijat: esimerkiksi taide- ja kulttuurilaitokset sekä -tapahtumat. Etusija annetaan laajemmille yhteistyöhankkeille. Tukea voidaan myöntää myös taide- ja kulttuurilaitosten ja muiden kulttuurialan toimijoiden saavutettavuuskartoituksiin ja -suunnitelmiin. 
Lue lisää Taiken kotisivuilta: http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/-/stipend/AhK7rZDMBpbH/viewStipend/11167
 
* * * * * * * *


IN ENGLISH:
 

HILMA NEWSLETTER 5/2018

This is the monthly newsletter of Hilma - The Support Centre for Immigrants with Disabilities. The newsletter provides information on Hilma's current activities and topical events and news related to disability and immigration issues.
We gladly accept your suggestions for content in the "Stakeholder news" -section. English information is provided on selected topics only.
If you do not wish to receive Hilma newsletter in the future you can unsubscribe by clicking "Unsubscribe" at the end of this page.

WHAT'S NEW?

Hilma's and Finnish Disability Forum's news:
 
1. Kalle Könkkölä in memoriam
2. Monthly meeting for the visually impaired immigrants with Hilma and HUN in October


Stakeholder news:
 
3. Subsidies for promoting cultural diversity and combating racism
– apply in October (Arts Promotion Centre Finland)


Hilma's news
 

1. Kalle Könkkölä in memoriam

The CEO of the Threshold Association and the boead member of the Finnish Disability Forum, Kalle Könkkölä, has suddenly passed away on September 11th 2018. He was especially known for improving human and basic rights of the disabled people from all around the world. Kalle had also founded Abilis Foundation that supports projects made by people with disabilities from developing countries.
The Finnish Disability Forum will honour Kalle's memory in the annual meeting on 13th of November at Iiris Center.

The staff at the Support Centre Hilma sends their deepest condolences to the loved ones and family of Kalle. According to his wishes we ask you to remember Kalle by making donations to support the disabled people in the devoloping countries:http://www.abilis.fi/lahjoita/.
 2. Monthly meeting for the visually impaired immigrants with Hilma and HUN in October

Hilma is organising with HUN a monthly meeting for visually impaired immigrants. The meeting in October will be held on 19.10. from 16-19 o'clock in Helsinki, Iiris Center. There will be some casual conversation and getting to know each others, followed by a discussion about employment. The meeting is in Finnish according everyone's abilites. However, Hilma's service advisor speaks also Persian/Farsi, Dari and Kurdish. For more information, please contact Hilma's service advisor Farah Ghahramani 044 7577099 or farah.ghahramani@tukikeskushilma.fi .


Stakeholder's news
 

3.Subsidies for promoting cultural diversity and combating racism
– apply in October (Arts Promotion Centre Finland)

Application period: 01.10.2018 - 31.10.2018 
The deadline for submitting applications is 4:00pm on the last day of the application period. 
Intended recipients: These subsidies are intended for communities such as associations, cooperatives, municipal federations and companies. These subsidies are intended for legal communities only. Organisations run by municipalities and foundations may also apply. However, unregistered communities and private persons carrying on trade are not eligible for these subsidies, as they do not constitute legal entities. These subsidies are intended to support the projects or operations of professional artists and not recreational activities. 
These subsidies are available to communities of immigrants and cultural minorities to support their cultural activities, but also to other communities to support activities that promote cultural diversity and combat racism. 
Objective: The objective of these subsidies is to promote inclusion and participation in culture, as well as intercultural dialogue. 
Purpose:
These subsidies are intended: 
• to support activities and projects that promote cultural diversity and intercultural dialogue 
• to support the artistic activities and cultural projects of immigrants and cultural minorities 
• to support activities and projects that combat racism 
• to promote the integration of immigrants by means of art and culture 
• to foster the unique identities of cultural minorities 
• to promote interaction between cultural minorities and the general population 
These subsidies are not intended for general activities or projects that promote the integration of immigrants (such as Finnish language courses or employment schemes) or for practicing religion. 
Read more on Arts Promotion Centre Finlands webpages: http://www.taike.fi/en/subsidies-for-communities/-/stipend/R2pAAURRjXEp/viewStipend/11166
* * * * * * * *

UUTISKIRJE LOPPUU // END OF NEWSLETTER

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS Hilma
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501
Email: info@tukieskushilma.fi
http://tukikekushilma.fi

Poistu postituslistalta / Unsubscribe