Hilma, vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus. STEA, tekoja hyvinvoinnin tueksi
 
Eikö viesti näy oikein? Lue uutiskirje selaimessasi // Open in browser

(Please scroll down for English. // Sisältö englanniksi uutiskirjeen loppuosassa.)

 
Hilma-tiedote on Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman uutiskirje, joka ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Tiedotteessa julkaistaan tietoa Hilman ja sen sidosryhmien ajankohtaisista materiaaleista ja tapahtumista sekä uutisia vammais- ja maahanmuuttoasioista. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia sisällöstä "Muiden uutisia" - osioon. Mikäli et jatkossa halua saada tiedotetta, klikkaa sivun alalaidasta "Poistu uutiskirjeestä".

Tässä tiedotteessa:

Hilman ja Vammaisfoorumin uutisia:
 
1. Hilman toimisto kesälomalla 18.6.-17.7
2. Epilepsialiiton teemapäivät somalinkielisille maahanmuuttajille syksyllä 2018
3. Vammaisfoorumin kannanotot Vammaisten lasten tarvitsema tuki taattava varhaiskasvatuksessa
4. PALOMA-hankkeen käsikirja julkaistu

Muiden uutisia:
 

1. Kajaanin taidemuseon saavutettavuussunnitelma on julkistettu
2. Kuurojen kansanopiston täydennyskoulutuksia maahanmuuttajille 
Hilman ja vammaisfoorumin uutisia

 

1. Hilman toimisto kesälomalla 18.6.-17.7.

Hilman toimisto suljetaan 18.6.-17.7. väliseksi ajaksi. Asiakkaiden palveluneuvontaa on seuraavan kerran saatavilla 18.7. alkaen.

Hilman väki toivottaa kaikille aurinkoista kesää!


 

2. Epilepsialiiton teemapäivät somalinkielisille maahanmuuttajille syksyllä 2018

Hilma on mukana Epilepsialiiton järjestämissä ja maahanmuuttajille suunntatuissa teemapäivissä. Epilepsialiitto järjestää kaksi somalinkielistä teemapäivää epilepsiasta:
- perheille, joissa lapsi sairastaa epilepsiaa (27.10.2018) ja
- aikuisille, joilla on epilepsia (10.11.2018)
 
Teemapäivissä keskustellaan epilepsiasta ja sen hoitamisesta sekä epilepsian vaikutuksesta arkeen. Mukana keskustelemassa lastenneurologi tai neurologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja psykologi. Lapsiperheiden päivässä on omaa ohjattua toimintaa myös lapsille. Teemapäiviin voi ilmoittautua somalin tai suomen kielellä.
Lisätietoa ja somalinkielisen tapahtumaesitteen löydät tästä.
 


3. Kannanotto vammaisten lasten tarvitseman tuen takaamisesta varhaiskasvatuksessa.

Vammaisfoorumi ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Lastensuojen Keskusliitto ry, Näkövammaisten liitto ry ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö tekivät yhteisen kannanoton "Vammaisten lasten tarvitsema tuki taattava varhaiskasvatuksessa" liittyen varhaiskasvatuslain uudistukseen. Voit lukea kannanoton täältä.


 

4. PALOMA-hankkeen käsikirja julkaistu

PALOMA-hankkeessa on julkaistu Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa: PALOMA-käsikirja

Hilma on ollut myös mukana käsikirjan tekemisessä: Vammaisia henkilöitä käsittelevää kappaletta (9.6. Vammaiset) varten konsultoitiin Hilman koordinaattoria Eeva Airikkalaa. Käsikirja on tarkoitettu työkaluksi maahanmuuttotyön ammattilaisille sekä muille pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille.

PALOMA-hankkeessa (Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke) rakennetaan valtakunnallinen toimintamalli pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulleiden mielenterveystyöhön.

PALOMA-hanketta toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Suomen mielenterveysseura, HYKS Psykiatria ja Hämeenlinnan kaupunki.

Yhteistyökumppaneina ovat Tampereen yliopistollinen sairaala, Turun yliopistollinen keskussairaala, Oulun yliopistollinen sairaala, Helsinki, Espoo, Turku ja Tampere, Kidutettujen kuntoutuskeskus ja Moniheli, Tampereen yliopisto

Hanketta rahoittaa Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EU).

Hankkeen kokonaiskesto on 1.1.2016–31.12.2018


 
Muiden uutisia

 

1. Kajaanin taidemuseon saavutettavuussunnitelma on julkistettu

Kajaanin taidemuseo on toteuttanut viime syksyn ja kuluvan kevään aikana saavutettavuussuunnitelman vuosille 2017–2022. Saavutettavuussuunnitelma on tehty, koska museo haluaa panostaa yleisöjen ja ympäröivien yhteisöjen hyvään palvelemiseen.
 
Suunnitelman ovat tehneet yhteistyössä taidemuseon henkilökunta sekä Kulttuuria kaikille -palvelun asiantuntijat Outi Salonlahti ja Sari Salovaara. Lisäksi työhön osallistui museon saavutettavuuden kehittämisen kannalta keskeisiä sidosryhmätahoja Kajaanista.
”Eihän erilaisten ihmisten huomioon ottaminen ole helppo juttu, hienoa että olette ottaneet ihmisiä mukaan ja kuuntelette!” (sidosryhmätyöpajan osallistuja)
 
Saavutettavuussuunnitelma sisältää museon näyttelytilojen ja -tarjonnan, asiakaspalvelun sekä strategisen suunnittelun tarkastelua saavutettavuuden ja moninaisuuden näkökulmasta. Suunnitelma käsittelee tiloihin liittyvien huomioiden lisäksi viestinnän toimivuutta sekä tiedon, elämysten ja sisältöjen välittymistä asiakkaalle näyttelyissä ja muussa toiminnassa. Tiloja ja toimintoja tarkastellaan liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen kannalta sekä moninaisuutta huomioiden. Saavutettavuussuunnitelmassa määritellään museotyötä koskevia saavutettavuuteen ja moninaisuuteen liittyviä tavoitteita sekä määritellään Kajaanin taidemuseon itselleen asettamat tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.
 
Suunnitelmasta on tehty kaksi versiota. Julkaistussa versiossa halutaan avata ulospäin, mitä museo on tekemässä ja nostaa esille myös sidosryhmien kannalta keskeisiä teemoja. Julkaistu versio on luettavampi ja tiiviimpi versio saavutettavuussuunnitelmasta. Henkilökunnan käytössä oleva työversio on elävä työkalu: henkilökunta muokkaa ja työstää sitä tilanteiden mukaan. Se sisältää esimerkiksi museon työhön liittyviä käytännön asioita, aikatauluja ja vastuuhenkilöiden valintoja.
 
Saavutettavuussuunnitelman toteuttamista on tukenut Taiteen edistämiskeskus.
 
Tässä linkit Kajaani.fi-sivujen Saavutettavuus-sivulle, mistä löytyy linkit Saavutettavuussuunnitelmaan sivun alareunasta (Issuu ja doc -muodoissa.)
www.kajaani.fi/fi/palvelut/kajaanin-taidemuseon-saavutettavuus
 
Suora linkki Issuu –julkaisuun:
https://issuu.com/kajaanintaidemuseo/docs/kajaanin_taidemuseon_saavutettavuus


 

2. Kuurojen kansanopiston täydennyskoulutuksia maahanmuuttajille


Löytyykö alueeltanne sopivaa kuuroa/huonokuuloista/kuuroutunutta maahanmuuttajaa, joka ei vielä tiedä, mitä tekisi ensi syksynä? Kuurojen kansanopiston täydennyskoulutuksen tavoitteena on kehittää työnhakutaitoja, tutustua työelämään/jatko-opiskeluvaihtoehtoihin ja työelämän pelisääntöihin. Koulutuksessa harjoitellaan suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen ilmaisua sekä verkostoitumista.
 
Kuurojen kansanopisto on saanut myönteisen päätöksen nuorisotakuun opintoseteliavustuksesta maahanmuuttajanuorten koulutukseen. Koulutus on nuorille maksuton.
 
Kriteerit:
  • ensisijaisesti alle 20-vuotiaat
  • ei turvapaikanhakijat
  • toissijaisesti alle 30-vuotiaat
  • ei kuulu TE-toimiston kotouttamiskoulutukseen
  • ei kuulu niille, joille on myönnetty kuntoutusrahaa
 
Työttömät voivat myös opiskella 20 h viikossa menettämättä työmarkkinatukeaan.
 
Opinnot ovat Helsingissä, Valkeassa talossa 20.8.2018 - 7.6.2019 pääasiassa arkipäivisin klo 9 - 13.30
 
Koulutukset löytyvät tästä sivustosta www.kuurojenkansanopisto.fi 
Täydennyskoulutuksesta linkki suoraan  http://www.kuurojenliitto.fi/fi/kuurojenkansanopisto/opintolinjat 
 
Lisätietoja:
Tuija Mustonen
ohjaaja
Kuurojen kansanopisto
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
gsm 0405487740 (vain tekstiviestit)
tuija.mustonen@kuurojenkansanopisto.fi
Skype: tuija.mustonen.kko

 
* * * * * * * *


IN ENGLISH:
 
This is the monthly newsletter of Hilma - The Support Centre for Immigrants with Disabilities. The newsletter provides information on Hilma's current activities and topical events and news related to disability and immigration issues.
We gladly accept your suggestions for content in the "Stakeholder news" -section. English information is provided on selected topics only.
If you do not wish to receive Hilma newsletter in the future you can unsubscribe by clicking "Unsubscribe" at the end of this page.

WHAT'S NEW?

Hilma's and Finnish Disability Forum's news:
 
1. Hilma closed 18.6.-17.7.
2. Finnish Epilepsy Association's courses in Autumn 2018
 


Stakeholder news:
 
1. Kajaani Art Museum has published its Accessibility Plan
2. Finnish courses for immigrants at Finnish Folk High School for the Deaf


Hilma's news
 

1. Hilma closed 18.6.-17.7.

Hilma's office is closed between June 18th and July 17th. Service advice will be available starting from July 18th.

Hilma wishes everyone sunny summer time!
 

2. Finnish Epilepsy Association courses in Autumn 2018

Hilma is participating in courses about epilepsy organized by Finnish Epilepsy Association (Epilepsialiitto). Two courses will be held:
- for families that have a child with epilepsy (27.10.2018)
- for adults who have epilepsy  (10.11.2018)

The courses are designed for immigrants who want to get more information about epilepsy and share their experiences of how epilepsy has or hasn't afected theri every day life. The courses will be held in Finnish and they are translated into Somali.
Check out here for more information (in Finnish and Somali).
 

 Stakeholder's news
 

1. Kajaani Art Museum has published its Accessibility Plan

The plan has been made in collaboration between the museum staff and Culture for All’s specialists Outi Salonlahti and Sari Salovaara. Various stakeholders from Kajaani also participated in the work. The Accessibility Plan is written in Finnish.
 
You can find the links to the Accessiblity Plan (Saavutettavuussuunnitelma) on the Kajaani.fi webpages’ Saavutettavuus -page in Issuu and doc -formats:
www.kajaani.fi/fi/palvelut/kajaanin-taidemuseon-saavutettavuus
 
The direct link to the Issuu -publication:
https://issuu.com/kajaanintaidemuseo/docs/kajaanin_taidemuseon_saavutettavuus
 

2. Finnish courses for immigrants at Finnish Folk High School for the Deaf

Finnish Folk High School for the Deaf (Kuurojen kansanopisto) offers Finnish language and Finnish sign language courses for immigrants with and without hearing impairment. For more details about on going courses, please check the website.
 
* * * * * * * *

UUTISKIRJE LOPPUU // END OF NEWSLETTER

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS Hilma
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501
Email: info@tukieskushilma.fi
http://tukikekushilma.fi

Poistu postituslistalta / Unsubscribe